Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

BISKOPSGÅRDEN

Biskopsgården kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Lundby)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kyrkobokföringsdistrikt inom Lundby 1957. Egen församling 1961.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Biskopsgården

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1957 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1957 - 1960 Lundby
1961 - 1991 Biskopsgården

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lundby församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Biskopsgården
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Lundby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Lundby)
Anbytarforum (Lundby "efter 1907", felaktigt placerad under "landskapet" Göteborg)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost