Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

BRÄMAREGÅRDEN

Brämaregården kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Lundby)
Lindholmen (Slottsberget till vänster, med varvet nedanför och Sannegårdshamnen ovanför)
Lindholmen
(Slottsberget till vänster, med varvet nedanför och Sannegårdshamnen ovanför)
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kyrkobokföringsdistrikt inom Lundby 1951. Egen församling 1961.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Brämaregården

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1951 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1951 - 1960 Lundby
1961 - 1991 Brämaregården

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lundby församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Brämaregården
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Lindholmspojkar
Göteborgsregionens Släktforskare
Kamratföreningen Lindholmsflickor
Lundby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Lundby)
Anbytarforum (Lundby "efter 1907", felaktigt placerad under "landskapet" Göteborg)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost