Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

BRÄMAREGÅRDEN

Brämaregården kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Lundby)
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Kyrkan
Arkiv
 

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kyrkobokföringsdistrikt inom Lundby 1951. Egen församling 1961.

Uppgick åter i Lundby 2010.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Brämaregården

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1951 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1951 - 1960 Lundby
1961 - 1991 Brämaregården

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lundby församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Brämaregården
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Lindholmspojkar
Göteborgsregionens Släktforskare
Kamratföreningen Lindholmsflickor
Lundby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Lundby)
Anbytarforum (Lundby)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost