Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

HAGA

Haga kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Haga kyrka
Haga kyrka
Foto (år 1901): Olga Rinman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Göteborgs Haga.

Indelningsändringar


Bildad 1883 (se Göteborgs församlingar).

Utbrutet: Annedal (större delen) och Vasa (mindre del) 1908.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Haga kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1883 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Haga

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Domkyrkopastoratet
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Haga

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Göteborgs Haga

Avskrifter och register


Släktdata:
· Kyrkoboksregister:
Göteborgs Haga
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Hagapojkar och -flickor
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost