Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

KOLLERED
(KÅLLERED)

Kollered (Kållered) kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Kollereds kyrka
Kollereds kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Kållered.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Kållereds kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Askim

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1976 Fässberg/Mölndal
1977 - 1991 Kollered

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Mölndals pastorat

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Kållered

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Kållered

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Kållered
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Kållereds Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost