Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

MASTHUGG

Masthugg kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Masthuggskyrkan
Masthuggskyrkan
Foto (okänt år): Gustaf Reimers
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Före församlingsdelningen 1908 hette den gamla odelade församlingen (som Oskar Fredrik är en fortsättning av) Masthugg. Namnet övertogs 1908 av den utbrutna Masthuggs församling, i dag officiellt Göteborgs Masthugg.

Indelningsändringar


Utbruten ur Masthugg [Oskar Fredrik] 1908 (se Göteborgs församlingar).

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Masthuggskyrkan

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1908 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Masthugg

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Carl Johans pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Arkiv


Observera att den gamla odelade Masthuggs församling i arkiven återfinns under Oskar Fredrik, medan Masthuggs församling i arkiven endast omfattar den 1908 bildade församlingen med detta namn. (Se Göteborgs församlingar.)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Göteborgs Masthugg

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Göteborgs Masthugg

Avskrifter och register


Släktdata:
· Kyrkoboksregister:
Göteborgs Masthugg
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Masthuggsflickor
Föreningen Gamla Masthuggspojkar
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost