Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

STENSJÖN

Stensjön kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Fässberg)
Gunnebo slott, med Rådasjön i bakgrunden
Gunnebo slott, med Rådasjön i bakgrunden
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändring


Utbruten ur Fässberg 1977.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Stensjökyrkan

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Län


1977 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Stensjön

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Mölndals pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Stensjön
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Mölndals Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Fässberg)
Anbytarforum (Fässberg)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost