Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

STYRSÖ

Styrsö kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Stora Känsö, med karantänsanstalten från början av 1800-talet
Stora Känsö, med karantänsanstalten från början av 1800-talet
Foto (år 1990): Jan Norrman
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kapellförsamling inom Frölunda 1603. Egen socken 1732.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Styrsö kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Askim

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1603 - 1731 Fässberg
1732 - 1991 Styrsö

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Västra Frölunda pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Styrsö

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Styrsö

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715

Släktdata:
· Kyrkoboksregister:
Styrsö
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Styrsö Sockens Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost