Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

SÄVEDALEN

Sävedalen kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Partille)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Bildad som kyrkobokföringsdistrikt inom Partille 1942. Egen församling 1971.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Sävedalen

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Sävedal

Län


1942 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1942 - 1970 Partille
1971 - 1991 Sävedalen

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Partille pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Sävedalen

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Sävedalen
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Partille Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Partille)
Anbytarforum (Partille)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost