Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

TYSKA FÖRSAMLINGEN

Tyska församlingen kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Kristine)
Tyska kyrkan, vid Stora hamnkanalen (Även kallad Kristine kyrka, och är följaktligen också Kristine församlings kyrka)
Tyska kyrkan, vid Stora hamnkanalen
(Även kallad Kristine kyrka, och är följaktligen också Kristine församlings kyrka)
Foto (okänt år): Gustaf Reimers
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


I dag officiellt Tyska Christinae.

Före församlingsdelningen 1883 kallades Tyska församlingen även Kristine. Det sistnämnda namnet övertogs 1883 av den utbrutna Kristine församling.

Indelningsändringar


Utbruten ur Domkyrkoförsamlingen 1623.

1774 indelad i en tysk och en svensk avdelning. Den sistnämnda utbröts 1883 till en egen församling, Kristine (se Göteborgs församlingar); därefter fortsatte Tyska församlingen som en icke-territoriell tysk församling.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Kristine kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Tyska församlingen

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Domkyrkopastoratet
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Arkiv


Observera att såväl de äldre kyrkoböckerna (före indelningen i en tysk och en svensk avdelning 1774) som en del senare böcker förda av den tyske kyrkoherden, i arkivet felaktigt återfinns under Kristine församling.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Göteborgs Kristine
Kristine församlings tyska avdelning och Christine Tyska församling

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Göteborgs Kristine
Göteborgs Christine Tyska

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715 (Göteborg, 1:a-11:e roten)
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Kristine)
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost