Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

UTBY

Utby kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Gamlestad)
Utby kyrka (Invigd 1923; det är alltså inte den gamla sockenkyrkan)
Utby kyrka
(Invigd 1923; det är alltså inte den gamla sockenkyrkan)
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutet: Götaholm [Nylödöse] 1473. Ytterligare del av Utby införlivat med Nylödöse 1528.

Uppgick i Partille 1571 (området överfört till Gamlestad 1928, och ingår i dag i Nylödöse församling).

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Utby

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Sävedal
Kyrkan

Pastorat


1528 - 1544 Nylödöse
1545 - 1571 Partille
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Utby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Gamlestad)
Anbytarforum (Gamlestad)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost