Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

ANGERED

Angered kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Angereds kyrka
Angereds kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbrutet: Gunnared 1971.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Angereds kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Vättle

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1681 Göteborg och Båhus
1681 - 1966 Älvsborg
1967 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1600-t. Stora Lundby
0000 - 1694 Angered (+ Bergum)
1694 - 1865 Stora Lundby
1865 - 1961 Angered (+ Bergum)
1962 - 1966 Angered
1967 - 1991 Angered (+ Bergum)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Nylöse pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1891.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Angered

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Angered

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Angered
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Angereds Hembygdsgille
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum (felaktigt placerad under "landskapet" Göteborg)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost