Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

BERGUM

Bergum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lärjeåns dalgång, vid Björred och Olofstorp
Lärjeåns dalgång, vid Björred och Olofstorp
Foto (år 1977): Pål-Nils Nilsson
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Bergums kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Vättle

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1681 Göteborg och Båhus
1681 - 1966 Älvsborg
1967 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1600-t. Stora Lundby
0000 - 1694 Angered
1694 - 1865 Stora Lundby
1865 - 1961 Angered
1962 - 1966 Stora Lundby
1967 - 1991 Angered

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Nylöse pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Historik


Kyrkoarkivet: Brand 1891.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Bergum

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Bergum

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Bergum
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Bergums Hembygdsgille
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost