Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

LERUM

Lerum kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Lerums kyrka (Före ombyggnaden 1899)
Lerums kyrka
(Före ombyggnaden 1899)
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Lerums kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Vättle

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1681 Göteborg och Båhus
1681 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1924 Stora Lundby
1924 - 1991 Lerum

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Lerums församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Lerum

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Lerum

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Lerum
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Alingsås Släktforskarförening
Göteborgsregionens Släktforskare
Lerums Bygdegille
Lerums Byggnadshytta

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost