Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

LUNDBY
(STORA LUNDBY)

Stora Lundby kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Stora Lundby kyrka
Stora Lundby kyrka
Foto (okänt år): P. A. Eriksén
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Stora Lundby kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Vättle

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1681 Göteborg och Båhus
1681 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1600-t. Stora Lundby (+ Angered, Bergum, Lerum och Skallsjö)
0000 - 1694    Stora Lundby (+ Lerum och Skallsjö)
1694 - 1865    Stora Lundby (+ Angered, Bergum, Lerum och Skallsjö)
1865 - 1924    Stora Lundby (+ Lerum och Skallsjö)
1924 - 1961    Stora Lundby (+ Skallsjö)
1962 - 1966    Stora Lundby (+ Bergum och Östad)
1967 - 1991    Stora Lundby (+ Östad)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Stora Lundby-Östad pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Stora Lundby

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Stora Lundby

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Stora Lundby
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Alingsås Släktforskarförening
Göteborgsregionens Släktforskare
Stora Lundby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost