Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

NÖDINGE

Nödinge kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Nödinge kyrka
Nödinge kyrka
Foto (år 1900): A. Nilsson
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Nödinge socken var sedan medeltiden delad mellan det svenska Ale härad i Västergötland och det norska Hisings skeppreda i Älvsyssel. När kronans jordeböcker började att föras i både Sverige och Norge under 1500-talet, så kom den svenska delen att utgöra Nödinge jordebokssocken, medan den norska ingick i Konghälls (Rödbo) jordebokssocken. Och när den moderna länsindelningen infördes, så hörde de båda delarna till Älvsborgs respektive Båhus län. Denna uppdelning bestod även efter den svenska erövringen av Båhuslän 1658. Först 1889 överfördes Båhus-delen till Nödinge jordebokssocken, Ale härad och Älvsborgs län; området hörde dock redan tidigare till Nödinge kyrkosocken.

Den norska delen av Nödinge utgjorde den s.k. Skårdals skate och bestod av Skårdal, Store Skogen och Norra Surte (Södra Surte hörde till Angereds socken).

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Nödinge kyrka
Skårdal (motsvarar i dag i stort sett det nuvarande stations- och industrisamhället "Bohus", inte bara den del som benämns Skårdal på kartan)

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Huvudelen
Ale

Skårdals skate
0000 - 1888 Hisings Västre
1889 - 0000 Ale

Län


Huvudelen
1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland

Skårdals skate
0000 - 1680 Båhus
1680 - 1888 Göteborg och Båhus
1889 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1937 Starrkärr
1938 - 1991 Nödinge

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Nödinge församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Nödinge

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Nödinge

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Nödinge
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ale Släktforskare
Nödinge Sockens Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost