Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

SKEPPLANDA

Skepplanda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Skepplanda kyrka
Skepplanda kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Skepplanda kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Ale

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


          0000 - 1545 omkr. Skepplanda (+ Hålanda)
omkr. 1545 - 1575 omkr. Skepplanda (+ Ale-Skövde, Hålanda, Sankt Peder och Tunge)
omkr. 1575 - 1660 omkr. Skepplanda (+ Ale-Skövde och Hålanda)
omkr. 1660 - 1863           Skepplanda (+ Ale-Skövde, Hålanda, Sankt Peder och Tunge)
          1864 - 1961           Skepplanda (+ Sankt Peder, Tunge)
          1962 - 1991           Skepplanda (+ Ale-Skövde, Hålanda, Sankt Peder och Tunge)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Skepplanda pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Skepplanda

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Skepplanda

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Skepplanda
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ale Släktforskare
Skepplanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost