Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

SKÖVDE
(ALE SKÖVDE)

Ale Skövde kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Kyrkan
Arkiv
 

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs 2010 med Sankt Peder och Tunge till Lödöse.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Ale-Skövde kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Ale

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


          0000 - 1545 omkr. Sankt Peder
omkr. 1545 - 1863           Skepplanda
          1864 - 1961           Ale-Skövde (+ Hålanda)
          1962 - 1991           Skepplanda

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Skepplanda pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Ale-Skövde

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Ale-Skövde

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Ale-Skövde
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lödösetraktens Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost