Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

STARRKÄRR

Starrkärr kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Starrkärrs kyrka
Starrkärrs kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Starrkärr var 1956-1983 indelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Starrkärr och Nol-Alafors.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Starrkärr kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Ale

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1663 Starrkärr (+ Kilanda, Nödinge och Östad)
1663 - 1937 Starrkärr (+ Kilanda och Nödinge)
1938 - 1991 Starrkärr (+ Kilanda)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Starrkärr-Kilanda församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Starrkärr

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Starrkärr

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Starrkärr
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Ale Släktforskare
Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost