Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

TUNGE

Tunge kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Tunge kyrka
Tunge kyrka
Foto (okänt år): Rolf Lantz eller Stig Hjelm
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Tunge kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Ale

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


          0000 - 1545 omkr. Sankt Peder
omkr. 1545 - 1575 omkr. Skepplanda
omkr. 1575 - 1660 omkr. Sankt Peder
omkr. 1660 - 1991           Skepplanda

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Skepplanda pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Tunge

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Tunge

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Tunge
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Lödösetraktens Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost