Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

ÖSTAD

Östad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Östads kyrka (Med det gamla trätornet, före branden 1945)
Östads kyrka
(Med det gamla trätornet, före branden 1945)
Foto (omkr. år 1890): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Östads kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Ale

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1663 Starrkärr
1663 - 1961 Östad
1962 - 1991 Stora Lundby

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Stora Lundby-Östad pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Östad

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Östad

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Östad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Alingsås Släktforskarförening
Göteborgsregionens Släktforskare
Östad Hembygdförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost