Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

ROMMELE

Rommele kan diskuteras i Arkivguidens Forum
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Kyrkan
Arkiv
 

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Sammanslogs 2008 med Fors till Fors-Rommele.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Rommele kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Flundre

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1918 Rommele (+ Fors, Fuxerna, Upphärad och Åsbräcka)
1918 - 1991 Rommele (+ Fors, Upphärad och Åsbräcka)

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Rommele pastorat
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Rommele

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Rommele

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Rommele
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Flundre Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost