Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

UPPHÄRAD

Upphärad kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Upphärads kyrka (Innan tornet byggdes 1928)
Upphärads kyrka
(Innan tornet byggdes 1928)
Foto (år 1893): Sanfrid Welin
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Upphärads kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Flundre

Län


1634 - 1997 Älvsborg
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Rommele

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Rommele pastorat

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Upphärad

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Upphärad

Avskrifter och register


Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Upphärad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Flundre Hembygdsförening
Trollhättebygdens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost