Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

ASKIMS HÄRAD

Socknar


Askim
Frölunda (t.o.m. 1944)
Fässberg (t.o.m. 1921)
Kollered
Nya Varvet (1827-1876 delvis, 1877-1930 helt)
Råda
Styrsö (fr.o.m. 1603)
Älvsborg (1923-1944)

Tingslag (t.o.m. 1951)


0000 - 1621 Askim
1621 - 1823 Askim och Hisings Östra
1824 - 1887 Askim
1888 - 1951 Askims, Hisings och Sävedals tingslag (1888-1951:
                  Askim, Hisings Västre, Hisings Östra och Sävedal;
                  1922-1951: Mölndal; 1935-1951: Malstrand)

Fotnot: Hisings Västre skeppreda och Malstrands stad hör till Båhuslän.

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Göteborg
1946 - 1951 Delat mellan Göteborg (Askims och Styrsö socknar)
                  och Mölndal (Kollereds och Råda socknar)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Askims och Östra Hisings häradsrätt
Askims häradsrätt
Askims ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
Askims, Hisings och Sävedals ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals inskrivningsdomare
Askims, Hisings och Sävedals expropriationsdomstol
Askims m.fl. domsaga

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker och bouppteckningar:
Askims och Östra Hisings häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost