Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

HISINGS ÖSTRA HÄRAD
(ÖSTRA HISINGS HÄRAD)

Namn


Officiellt Östra Hisings härad.

Kallades Svenska Hisingen till 1681, därefter Östra Hisingen. (Norske Hisingen [Norska Hisingen] = Hisings Västre skeppreda [Västra Hisings härad] i Båhuslän.)

Indelningsändringar


Hela Hisingen utgjorde en skeppreda (se Hisings Västre skeppreda) i det norska Älvsyssel till mitten av 1200-talet, då de två socknarna Tuve och Lundby överfördes till det svenska Västergötland. Därefter gick riksgränsen i 400 år tvärs över Hisingen, tills Sverige erövrade Båhuslän 1658.

Under den svenska tiden räknades Östra Hisingen först till Sävedals härad, men överfördes 1621 till Askims härad. Det är oklart när Östra Hisingen började att räknas som ett eget härad.

Socknar


Lundby (t.o.m. 1905)
Nya Älvsborg (fr. 1640-talet till 1872)
Tuve

Tingslag (t.o.m. 1951)


0000 - 1621 Sävedal och Hisings Östra
1621 - 1823 Askim och Hisings Östra
1824 - 1887 Hisings Västre och Hisings Östra
1888 - 1951 Askims, Hisings och Sävedals tingslag (1888-1951:
                  Askim, Hisings Västre, Hisings Östra och Sävedal;
                  1922-1951: Mölndal; 1935-1951: Malstrand)

Fotnot: Hisings Västre skeppreda och Malstrands stad hör till Båhuslän.

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1917 Göteborg
1918 - 1945 Inland
1946 - 1951 Göteborg

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Askims och Östra Hisings häradsrätt
Västra och Östra Hisings häradsrätt
Västra och Östra Hisings ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
Askims, Hisings och Sävedals ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals inskrivningsdomare
Askims, Hisings och Sävedals expropriationsdomstol
Askims m.fl. domsaga

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker och bouppteckningar:
Askims och Östra Hisings häradsrätt
Västra och Östra Hisings häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost