Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

GÖTEBORGS STAD

Historik


På Hisingen, mitt emot (Gamla) Älvsborg, anlades 1607 en stad med namnet Göteborg. Den brändes ned av danskarna under Kalmarkriget. 1619 utfärdades preliminära stadsprivilegier för en ny stad med samma namn på den södra sidan av Göta Älv, vilka bekräftades 1621. Till Göteborg lades det område som dittills hört till Nylödöse, vars invånare befalldes att flytta till den nya staden.

Församlingar


Annedal (fr.o.m. 1908)
Backa [i Båhuslän] (fr.o.m. 1948)
Bergsjön (fr.o.m. 1968)
Biskopsgården (fr.o.m. 1957)
Brämaregården (fr.o.m. 1951)
Domkyrkoförsamlingen
Fattighusförsamlingen (till 1885)
Frölunda (fr.o.m. 1945)
Gamlestad
Garnisonsförsamlingen (fr.o.m. 1680)
Haga (fr.o.m. 1883)
Härlanda (fr.o.m. 1951)
Högsbo (fr.o.m. 1963)
Johanneberg (fr.o.m. 1929)
Karl Johan (fr.o.m. 1868)
Kortedala (fr.o.m. 1955)
Kristine (fr.o.m. 1883)
Lundby (fr.o.m. 1906)
Masthugg (fr.o.m. 1908)
Nylödöse (fr.o.m. 1951)
Oskar Fredrik (fr.o.m. 1883)
Spinnhusförsamlingen (till omkr. 1825)
Tynnered (fr.o.m. 1965)
Tyska församlingen (fr.o.m. 1623)
Vasa (fr.o.m. 1908)
Älvsborg (fr.o.m. 1945)
Örgryte (fr.o.m. 1922)

Tingslag (t.o.m. 1951)


Rådhusrätt
Göteborg

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Göteborgs rådhusrätt och magistrat -1900
Göteborgs rådhusrätt, 1:a avdelningen -1900
Göteborgs rådhusrätt, 1:a avdelningen 1901-
Göteborgs rådhusrätt, 2:a avdelningen -1900
Göteborgs rådhusrätt, 2:a avdelningen 1901-
Göteborgs rådhusrätt, 2:a avdelningen extra
Göteborgs rådhusrätt, 3:e avdelningen -1900
Göteborgs rådhusrätt, 3:e avdelningen 1901-
Göteborgs rådhusrätt, 4:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, 5:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, 5:e avdelningen B extra
Göteborgs rådhusrätt, 5:e avdelningen, rotel 41
Göteborgs rådhusrätt, 6:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, 7:e avdelningen A
Göteborgs rådhusrätt, 7:e avdelningen B
Göteborgs rådhusrätt, 7:e avdelningen B extra
Göteborgs rådhusrätt, 8:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, 8:e avdelningen, rotel 35
Göteborgs rådhusrätt, 9:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, 9:e avdelningen, rotel 39
Göteborgs rådhusrätt, 10:e avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, särskilda avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, extra avdelningen
Göteborgs rådhusrätt, övervakningsnämnden
Göteborgs rådhusrätt, aktuariekontoret
Göteborgs rådhusrätt, avdelningen för tullmål, se Göteborgs sjötullrätt nedan
Göteborgs rådhusrätt, ägodelningsrätten
Göteborgs rådhusrätt, expropriationsdomstolen
Göteborgs kämnersrätt
Göteborgs polisdomstol -1900
Göteborgs polisdomstol 1901-
Göteborgs accisrätt
Göteborgs hallrätt
Göteborgs sjötullrätt

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Göteborgs rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Borgerskapets äldste i Göteborg
Göteborgs drätselkammare
Göteborgs kronouppbördskontor
Göteborgs kronokassör
Göteborgs mantalskontor
Göteborgs uppbördsverk
Göteborgs uppbördskontor
Göteborgs överskultare
Göteborgs förste stadsfogde
Göteborgs andre stadsfogde
Göteborgs tredje stadsfogde
Göteborgs stadsfiskal
Göteborgs åklagarmyndighet
Göteborgs poliskammare -1900
Göteborgs poliskammare 1901-
Göteborgs poliskammare, centralpolisen
Göteborgs poliskammare, kriminalpolisen
Göteborgs poliskammare, kriminalpolisens utlänningsavdelning
Göteborgs poliskammare, ordonnanspolisen
Göteborgs poliskammare, trafikpolisen
Göteborgs poliskammare, hamnpolisen
Göteborgs poliskammare, 1:a vaktdistriktet
Göteborgs poliskammare, 2:a vaktdistriktet
Göteborgs poliskammare, 3:e vaktdistriktet
Göteborgs poliskammare, 4:e vaktdistriktet
Göteborgs poliskammare, 5:e vaktdistriktet
Göteborgs poliskammare, 6:e vaktdistriktet

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker m.m.:
Göteborgs rådhusrätt och magistrat
Göteborgs stad
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Göteborgs och Bohus län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost