Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

NYA LÖDÖSE STAD
(NYLÖDÖSE / NYLÖSE)

Namn


Också Nylödöse stad eller Nylöse stad.

Historik


Nya Lödöse fick sina stadsprivilegier 1473. Under en kortare period under 1500-talet var stadsrättigheterna överförda på Älvsborg. När de definitiva stadsprivilegierna 1621 utfärdades för Göteborg lades dit det område som dittills hört till Nya Lödöse, vars invånare befalldes att flytta till den nya staden.

Församling


Nylödöse

Tingslag


Rådhusrätt
Nya Lödöse

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Nya Lödöse rådhusrätt och magistrat

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Nya Lödöse rådhusrätt och magistrat, se under Domstolsarkiv ovan
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost