Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

ÄLVSBORGS STAD

Historik


1545 befalldes Nya Lödöses invånare att flytta till den nyanlagda staden Älvsborg vid slottet med samma namn. Under kriget mot Danmark 1563 brändes staden av svenskarna för att inte falla i danskarnas händer. 1587 befalldes stadens invånare att flytta tillbaka till Nya Lödöse.

Församling


Älvsborgs stadsförsamling

Tingslag


Rådhusrätt
Älvsborg
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost