Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

VÄTTLE HÄRAD

Socknar


Angered
Bergum
Lerum
Lundby (Stora Lundby)
Skallsjö

Tingslag (t.o.m. 1951)


0000 - 1927 Vättle
1928 - 1933 Vättle och Kulling
1934 - 1951 Vättle, Ale och Kulling

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1917 Väne
1918 - 1945 Kulling
1946 - 1951 Ale-Vättle

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Vättle häradsrätt
Vättle ägodelningsrätt
Vättle och Kullings häradsrätt
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
Vättle, Ale och Kullings ägodelningsrätt
Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstol

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker och bouppteckningar:
Vättle häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Älvsborgs län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost