Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

ALE HÄRAD

Socknar


Hålanda
Kilanda
Nödinge
Sankt Peder
Skepplanda
Skövde (Ale Skövde)
Starrkärr
Tunge
Östad

Tingslag (t.o.m. 1951)


0000 - 1933 Ale
1934 - 1951 Vättle, Ale och Kulling

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1917 Väne
1918 - 1945 Kulling
1946 - 1951 Ale-Vättle

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Ale häradsrätt
Ale ägodelningsrätt
Vättle, Ale och Kullings häradsrätt
Vättle, Ale och Kullings ägodelningsrätt
Vättle, Ale och Kullings expropriationsdomstol

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker och bouppteckningar:
Ale häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Älvsborgs län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost