Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

LÖDÖSE STAD
(GAMLA LÖDÖSE)

Historik


Lödöse är känt sedan mitten av 1100-talet, men arkeologiska utgrävningar visar att platsen var bebyggd cirka 100 år tidigare. När Nya Lödöse fick sina stadsprivilegier 1473, så behöll Gamla Lödöse sina, men 1526 drogs de in av Gustav Vasa. Nya stadsprivilegier utfärdades omkring 1590, när staden hörde till Per Brahes grevskap. Men 1646 förlorades stadrättigheterna slutligt, efter att staden året innan bränts av danska trupper under kriget.

Församlingar


Sankt Olof
Sankt Peder

Tingslag


Rådhusrätt
(Gamla) Lödöse
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost