Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

FLUNDRE HÄRAD

Socknar


Fors
Fuxerna
Rommele
Upphärad
Åsbräcka

Tingslag (t.o.m. 1951)


0000 - 1895 Flundre
1896 - 1951 Flundre, Väne och Bjärke

Fögderi (t.o.m. 1951)


0000 - 1945 Väne
1946 - 1951 Delat mellan Ale-Vättle (Fuxerna) och Trollhättan (Fors, Rommele, Upphärad och Åsbräcka)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Flundre häradsrätt
Flundre ägodelningsrätt
Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
Flundre, Väne och Bjärke ägodelningsrätt

Digitala bilder


Arkiv Digital:
Domböcker och bouppteckningar:
Flundre häradsrätt
Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt
Göta hovrätt - advokatfiskalen: Älvsborgs län
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson          Epost