Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

GÖTEBORGS FÖGDERI

Indelningsändringar


Införlivat: Hisings fögderi omkring 1740 samt Mölndals stad 1922.

Del (Hisings Västre skeppreda och Hisings Östra härad) överfört till Inlands fögderi 1918; återfört till Göteborgs fögderi 1946.

Utbrutet: Mölndals fögderi 1946.

Härader och skeppreda


Askim (fr.o.m. 1946 endast Askims och Styrsö socknar)
Hisings Västre (fr. omkr. 1740 t.o.m. 1917 samt fr.o.m. 1946)
Hisings Östra (t.o.m. 1917 samt fr.o.m. 1946)
Sävedal (fr.o.m. 1946 endast Partille socken med Jonsereds och Sävedalens kbfd)

Stad


Mölndal (1922-1945)

Fotnot: Askims, Hisings Östra och Sävedals härader samt Mölndals stad hör till Västergötland; Hisings Västre skeppreda hör till Båhuslän.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Göteborgs kronofogde
Göteborgs häradsskrivare
Askims kronolänsman
Styrsö och Öckerö kronolänsman *
Sävedals kronolänsman
Västra och Östra Hisings kronolänsman
Örgryte kronolänsman

* Styrsö hör till Askims härad och Öckerö till Hisings Västre skeppreda.
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost