Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

MÖLNDALS FÖGDERI

Indelningsändringar


Utbröts 1946 ur Göteborgs fögderi.

Härader


Askim (del: Kollereds och Råda socknar)
Sävedal (del: Härryda och Landvetters socknar)

Stad


Mölndal

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Mölndals häradsskrivare
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost