Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

KULLINGS FÖGDERI

Indelningsändringar


Uppgick 1946 i Alingsås fögderi (Kulling) och Ale-Vättle fögderi (Ale och Vättle).

Härader


Ale (fr.o.m. 1918)
Gäsene (t.o.m. 1917)
Kulling
Vättle (fr.o.m. 1918)
Ås (t.o.m. 1917)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Kullings kronofogde
Kullings häradsskrivare
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost