Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

VÄNE FÖGDERI

Härader


Ale (t.o.m. 1917)
Bjärke
Flundre
Väne
Vättle (t.o.m. 1917)

Stad


Trollhättan (fr.o.m. 1916)

Indelningsändringar


Uppgick 1946 i Ale-Vättle fögderi (del av Flundre: Fuxerna), Alingsås fögderi (Bjärke), Trollhättans fögderi (Trollhättan; del av Flundre: Fors, Rommele, Upphärad och Åsbräcka; del av Väne) och Vänersborgs fögderi (del av Väne).

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Väne kronofogde
Väne häradsskrivare
Ale kronolänsman
Bjärke kronolänsman
Flundre kronolänsman
Trollhättans kronolänsman (del av Väne härad)
Tunhems kronolänsman (del av Väne härad)
Vassända kronolänsman (del av Väne härad)
Vättle kronolänsman
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost