Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

VÄNE FÖGDERI

Indelningsändringar


Uppgick 1946 i Ale-Vättle fögderi (del av Flundre: Fuxerna), Alingsås fögderi (Bjärke), Trollhättans fögderi (Trollhättan; del av Flundre: Fors, Rommele, Upphärad och Åsbräcka; del av Väne) och Vänersborgs fögderi (del av Väne).

Härader


Ale (t.o.m. 1917)
Bjärke
Flundre
Väne
Vättle (t.o.m. 1917)

Stad


Trollhättan (fr.o.m. 1916)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Väne kronofogde
Väne häradsskrivare
Ale kronolänsman
Flundre kronolänsman
Vättle kronolänsman
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost