Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

ÄLVSBORGS LÄN

Historik


Älvsborgs län bildades vid den moderna länsindelningens införande 1634, och omfattade västra Västergötland samt Dalsland. Västgötadelen bestod av Utlanden (den del av Västergötland som tränger ut till havet mellan Båhuslän och Halland, och införlivades med Sverige på 1200-talet: Sävedals, Askims, Hisings Östra och Vättle härader), återstoden av Göta Älvdalen (Ale, Flundre och Väne härader), de där innanför liggande Bjärke och Kullings härader samt Sjuhäradsbygden (Bollebygds, Vedens, Gäsene, Ås, Redvägs, Kinds och Marks härader) samt städerna inom samma område.

Landshövdingens residens var först (Gamla) Älvsborgs slott, därefter (åtminstone sedan 1660-talet, då Älvsborg började att nedrivas) Göteborg.

1680 utökades Båhus län till Göteborgs och Båhus län genom införlivning av en del av Älvsborgs län, nämligen Utlanden (inklusive Göteborgs stad), den västra delen av Väne härad (Vassända, Naglums och Väne Ryrs socknar) samt Dalsland. Redan 1681 återfördes dock Dalsland, Väne och Vättle till Älvsborgs län. *

Älvsborgs läns gränser 1681 bestod till 1889, då Skårdals skate (se Nödinge socken) överfördes från Göteborgs och Båhus län.

Nästa gränsändring kom 1952, vid bildandet av de s.k. storkommunerna, då Hällestads socken överfördes till Skaraborgs län, och Vänersnäs socken från samma län.

Och vid 1960- och 70-talens kommunsammanslagningar överfördes fyra socknar (Angered, Bergum, Björketorp och Valbo Ryr) till Göteborgs och Båhus län, och två socknar (Hjartum och Visteland) gick motsatt väg. Vidare överfördes fyra socknar (Fivlered, Norra Åsarp, Smula och Solberga) till Skaraborgs län, och fem (Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered) till Hallands län.

Den stora förändringen kom dock 1998, då länet sammanslogs med Göteborgs och Båhus samt Skaraborgs län till Västra Götalands län.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 1680 och 1681 års länsindelning framgår av mantalslängd och jordebok för de båda berörda länen.

Länsstyrelsen


Landshövdingen kallades förr Konungens Befallningshavande (KB).

Länsstyrelsen var 1687-1971 delad i två avdelningar, landskansliet och landskontoret. Landskontoret handlade kamerala ärenden, alltså skatteväsendet inklusive indelningsverket, medan de övriga handlades av landskansliet.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Älvsborgs läns landskansli
Älvsborg läns landskontor -1876
Älvsborg läns landskontor 1877-
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson          Epost