Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

TROLLHÄTTANS FÖGDERI

Indelningsändringar


Utbröts 1946 ur Väne fögderi.

Härader


Flundre (del: Fors, Rommele, Upphärads och Åsbräcka socknar)
Väne (del: Gärdhems och Väne Åsaka socknar)

Stad


Trollhättan

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Trollhättans häradsskrivare
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost