Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Om Göteborgs Arkivguide   >

OM GÖTEBORGS ARKIVGUIDE
Socknar

Socknar
· Namn
· Indelningsändringar
· Karta
· Härad och stad
· Län
· Pastorat
· Pastorsexpedition
· Arkiv
· Nationella Arkivdatabasen (NAD)
· Digitala bilder
· Avskrifter och register
· Föreningar
· Diskussionsforum

Socknar


Sockensidorna är stommen i Göteborgs Arkivguide. Från varje sockensida finns länkar till det härad som socknen tillhör (respektive stad för stadsförsamlingarna) samt naturligtvis till arkivförteckningar m.m. Här finns också uppgifter om eventuella indelningsändringar för varje socken (sammanslagning eller utbrytning).

Följande rubriker finns på sockensidorna:
Namn

Här återfinns eventuella alternativa namn för socknen.
Indelningsändringar

Här redovisas utbrytningar och sammanslagningar.
Karta

Här finns en direktlänk till Lantmäteriets kartsök (där man kan söka efter ett ortnamn och få fram ortens placering på aktuella kartor). Länken öppnar en redan 'färdigsökt' karta med sockennamnet i centrum, varifrån man kan zooma ut för att få överblick över ett större område och flytta kartan i sidled för att se angränsande områden.
Härad och stad

Här framgår vilket härad eller stad socknen/församlingen tillhör, med länk till häradets/stadens sida.
Län

Här redovisas socknens länstillhörighet under den 'moderna' länsindelningens tid.
Pastorat

Här framgår vilket pastorat socknen har tillhört genom tiderna fram till den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.

Om socknen är moderförsamling står annexförsamlingarna efter ett plustecken inom parentes. Om socknen är annexförsamling finns länk till moderförsamlingens sida där övriga annex anges.

Ett pastorat består av en eller flera socknar/församlingar; huvudförsamlingen kallas för moderförsamling, övriga församlingar är annex. Läs mer om pastorat på sidan Släktforska i kyrkoböcker i Arkivguiden.
Pastorsexpedition

Här finns länk till församlingens hemsida eller adressuppgifter.
Arkiv

Här lämnas upplysningar om eventuell arkivbrand och andra fakta om kyrkoarkivet.
Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Under denna rubrik finns länkar till NAD:s kyrkoarkivförteckningar från Landsarkivet i Göteborg.

Läs mer om arkivförteckningar på sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven i Arkivguiden i Arkivguiden.
Digitala bilder

Här finns länkar till respektive sockens sida hos Arkiv Digital.
Avskrifter och register

Här finns länkar till avskrifter av och register till källor från socknen.
Föreningar

Länkar till lokala hembygds- och släktforskarföreningar med verksamhet i socknen, samt länk till sidan med regionala föreningar.
Diskussionsforum

Länk till socknens sidor i Arkivguidens Forum (som det också länkas till överst på varje sockensida, direkt under rubriken) och Anbytarforum (utgivet av Sveriges Släktforskarförbund).
© Jörgen Tollesson     ·     Epost