Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Om Göteborgs Arkivguide   >

OM GÖTEBORGS ARKIVGUIDE
Härader och städer

Härader och städer
· Namn
· Socknar
· Fögderi
· Tingslag
· Nationella Arkivdatabasen (NAD)
· Digitala bilder

Härader och städer


Följande rubriker finns på härads- och stadssidorna:
Namn

Här återfinns eventuella alternativa namn för häradet.
Socknar

Här listas de socknar som ingår i häradet (respektive stadsförsamlingar i städerna), med länkar till varje sockensida.
Fögderi

Här framgår vilket fögderi häradet eller staden (under landsrätt) tillhörde t.o.m. 1951, med länk till fögderiets sida.
Tingslag

Ursprungligen hade varje härad sitt eget ting. Senare slogs de ofta samman till större tingslag. Under denna rubrik visas hur tingslagsindelningen ändrats genom tiderna för varje härad. Det finns också länkar till övriga härader i tingslaget. Här visas också när städerna haft egna rådhusrätter eller legat under landsrätt. Observera att flera tingslag kan ha en gemensam arkivförteckning (se Nationella Arkivdatabasen (NAD)/SVAR-katalogen nedan).
Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Under denna rubrik finns länkar till NAD:s domstolsarkivförteckningar från Landsarkivet i Göteborg.

Observera att flera tingslag kan ha en gemensam arkivförteckning (se Tingslag ovan). För städerna finns det förutom rådhus- och kämnersrätter också olika specialrätter samt förvaltningsarkiv.
Digitala bilder

Här finns länkar till respektive domstolsarkivs sida hos Arkiv Digital.
© Jörgen Tollesson     ·     Epost