Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

GUNNARED

Gunnared kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Angered)
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Kyrkan
Arkiv
 

Föreningar m.m.
Lokalt

Indelningsändringar


Utbröts ur Angered 1971.

Uppgick åter i Angered 2014.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Gunnareds kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Län


1971 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


Gunnared

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Angereds församling
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Gunnared
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Angereds Hembygdsgille
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Angered)
Anbytarforum (Angered; felaktigt placerad under "landskapet" Göteborg)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost