Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >

OM GÖTEBORGS ARKIVGUIDE

Inledning
Socknar
Härader och städer
Län och fögderier
Historia och indelning
Föreningar
Länkar
Utgivare
Epost

Inledning


Göteborgs Arkivguide öppnades 2005 under namnet Göteborgsarkivet, och fick 2007 sitt nuvarande namn.

Göteborgs Arkivguide innehåller fakta och hjälpmedel för släktforskning och hembygdsforskning i västra Västergötland. Ursprungligen ingick enbart Västergötlands del av Göteborgs och Båhus län (Sävedals, Askims och Hisings Östra härader samt städerna inom samma område). 2014 utvidgades området först med Vättle härad, som varit den enda del av Utlanden som inte ingått, och sedan tillkom också Ale och Flundre härader i Göta Älvdalen. (Utlanden är den del av Västergötland som tränger ut till havet mellan Båhuslän och Halland, och införlivades med Sverige på 1200-talet.)

De olika avdelningarna beskrivs närmare nedan. För allmänna upplysningar om hela Arkivguiden, se Om Arkivguiden.

Socknar


Socknar har en egen sida: Om Göteborgs Arkivguide - Socknar.

Härader och städer


Härader och städer har en egen sida: Om Göteborgs Arkivguide - Härader och städer.

Län och fögderier


Länsstyrelsen hade två avdelningar, landskansliet och landskontoret, och länet var indelat i fögderier. I varje fögderi fanns en kronofogde och en häradsskrivare, samt kronolänsmän. (Läs mer om kronofogden, häradsskrivaren och kronolänsmannen i Svenska källor, del 4 - Förvaltningshandlingar i Arkivguiden.)

Landskansliet, landskontoret, kronofogdar, häradsskrivare och kronolänsmän har egna arkiv på landsarkivet, och i denna avdelning finns länkar till dessas arkivförteckningar i Nationella Arkivdatabasen (NAD). Här finns också uppgifter om vilka härader och städer (under landsrätt) som ingick i de olika fögderierna t.o.m. 1951; länsmansdistriktet var ett härad om inget annat anges.

Historia och indelning


Här ska det bl.a. finnas information om Göteborgs indelning i äldre tider.

Föreningar


Här finns en sida med regionala hembygds- och släktforskarföreningar. Lokala föreningar finns under respektive socken.

Länkar


I denna avdelning finns länkar till internetsidor utanför Göteborgs Arkivguide.

Utgivare


Jörgen Tollesson

Epost


gbg(krull-a)arkivguiden(punkt)net

OBS! Epostadressen är endast avsedd för kontakt med utgivaren angående själva Arkivguiden (rättelser, förslag på nytt innehåll, synpunkter på sidornas utformning o.likn.).

Frågor om de fakta som redovisas i Arkivguiden samt andra forskningsfrågor hänvisas till Arkivguidens Forum (där också andra forskare kan ta del av uppgifterna och hjälpa till med svaren), och besvaras därför inte per epost.
© Jörgen Tollesson     ·     Epost