Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

RÅDA

Råda kan diskuteras i Arkivguidens Forum
Råda kyrka
Råda kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Råda kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Härad


Askim

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


0000 - 1961 Fässberg/Mölndal
1962 - 1991 Råda

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Råda församling

(Aktuell uppgift den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Råda

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Råda

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715

Släktdata
· Kyrkoboksregister:
Råda
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Göteborgsregionens Släktforskare
Råda Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost