Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

SANKT PAULI

Sankt Pauli (Gamlestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Gamlestad)
Sankt Pauli kyrka
Sankt Pauli kyrka
Foto (okänt år): Okänd fotograf (vykort)
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


1951 - 1968 Gamlestad [kbfd]
1969 - 0000 Sankt Pauli, i dag officiellt Göteborgs Sankt Pauli

(Se också under indelningsändringar nedan.)

Indelningsändringar


1951 delades Gamlestads församling i två kyrkobokföringsdistrikt, Gamlestad [Sankt Pauli] och Nylödöse. Formellt var det då Nylödöse kbfd som utbröts ur Gamlestad, eftersom Gamlestads församlings kyrka (Sankt Pauli) låg inom återstoden av församlingen som då blev Gamlestads kbfd. Men eftersom dels den gamla odelade församlingens kyrka (Hospitalskyrkan) låg inom det 1951 bildade Nylödöse kbfd:s område ända till 1882 (då Sankt Pauli kyrka invigdes), dels den gamla Nylödöse stad låg inom samma område, så är det mer naturligt att se Nylödöse kbfd/församling som en fortsättning på den gamla odelade församlingen. Det är därför på den sistnämnda församlingens sida som den äldre historien redovisas.

1969 blev Gamlestads [Sankt Pauli] och Nylödöse kbfd egna församlingar.

Se också Göteborgs församlingar.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Sankt Pauli kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1951 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1951 - 1968 Gamlestad [Nylödöse]
1969 - 1991 Sankt Pauli

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Örgryte pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Gamlestad
Sankt Pauli
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Gamla Redbergsflickor
Gamla Redbergspojkars Hembygds- och Kamratförening
Göteborgsregionens Släktforskare

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Gamlestad)
Anbytarforum (Gamlestad)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost