Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

NYLÖDÖSE
(NYLÖSE)

Nylödöse (Nylöse / Hospitalsförsamlingen / Gamlestad) kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Gamlestad)
Hospitalskyrkan
Hospitalskyrkan
Foto (okänt år): Okänd fotograf
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


1473 - 1474 Götaholm
1474 - 1627 Nya Lödöse/Nylödöse
1627 - 1883 Göteborgs Hospitalsförsamling (Kronohospitalsförsamlingen)
1883 - 1950 Gamlestad
1951 - 1968 Nylödöse [officiellt Nylöse] (kyrkobokföringsdistriktet)/Gamlestad (hela församlingen)
1969 - 0000 Nylödöse

Indelningsändringar


Utbruten ur Utby 1473.

Införlivat: Del av Härlanda och del av Utby 1528. Den återstående delen av Utby (som uppgick i Partille 1571) överfördes till Gamlestad 1928 (och ingår i dag i Nylödöse församling).

Utbrutet: Härlanda (del av) 1951.

1951 delades också Gamlestads församling i två kyrkobokföringsdistrikt, Gamlestad [Sankt Pauli] och Nylödöse. Formellt var det då Nylödöse kbfd som utbröts ur Gamlestad, eftersom Gamlestads församlings kyrka (Sankt Pauli) låg inom återstoden av församlingen som då blev Gamlestads kbfd. Men eftersom dels den gamla odelade församlingens kyrka (Hospitalskyrkan) låg inom det 1951 bildade Nylödöse kbfd:s område ända till 1882 (då Sankt Pauli kyrka invigdes), dels den gamla Nylödöse stad låg inom samma område, så är det mer naturligt att se Nylödöse kbfd/församling som en fortsättning på den gamla odelade församlingen.

Utbrutna: Kortedala 1955 och Bergsjön 1968.

1969 blev Gamlestads [Sankt Pauli] och Nylödöse kbfd egna församlingar.

Se också Göteborgs församlingar.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Gamlestaden (där Nya Lödöse låg)
Hospitalets kyrkogård
Nylöse kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


1473 - 1621 Nya Lödöse
1621 - 0000 Göteborg

Län


1634 - 1680 Älvsborg
1680 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1473 - 1528 Götaholm/Nylödöse
1528 - 1544 Nylödöse (+ Partille, Utby och Örgryte)
1545 - 1571 Partille
1571 - 1619 Nylödöse (+ Örgryte)
1619 - 1712 Domkyrkoförsamlingen
1712 - 1883 Örgryte
1883 - 1950 Gamlestad
1951 - 1954 Gamlestad (+ Nylödöse)
1955 - 1959 Gamlestad (+ Kortedala och Nylödöse)
1960 - 1967 Gamlestad (+ Nylödöse)
1968 - 1968 Gamlestad (+ Bergsjön och Nylödöse)
1969 - 1970 Nylödöse (+ Bergsjön)
1971 - 1991 Nylödöse

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Nylöse pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Göteborgs Hospitalsförsamling
Gamlestad
Nylöse

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Göteborgs Hospitalsförsamling
Göteborgs Gamlestad

Avskrifter och register


Rolf Berlin:
Taxeringslängd 1715 (Göteborg, 12:e roten)

Släktdata:
· Kyrkoboksregister:
Gamlestaden Gbg
Göteborgs Gamlestad
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Gamlestadspojkar
Göteborgsregionens Släktforskare
Utby Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Gamlestad)
Anbytarforum (Gamlestad)
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost