Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Socknar   >

OSKAR FREDRIK

Oskar Fredrik kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Masthugg)
Oskar Fredriks kyrka
Oskar Fredriks kyrka
Foto (år 1893-1895): Helgo Zettervall
(Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder)
INNEHÅLL
Lokalt

Regionalt

Kyrkan
Arkiv

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Officiellt Göteborgs Oscar Fredrik.

Före församlingsdelningen 1908 hette den gamla odelade församlingen (som Oskar Fredrik är en fortsättning av) Masthugg. Namnet övertogs 1908 av den utbrutna Masthuggs församling.

Indelningsändringar


Bildades 1883 (se Göteborgs församlingar).

Utbrutet: Annedal (mindre del) och Masthugg 1908.

Karta


Lantmäteriets kartsök:
Oscar Fredriks kyrka

(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)
Regionalt

Stad


Göteborg

Län


1883 - 1997 Göteborg och Båhus
1998 - 0000 Västra Götaland
Kyrkan

Pastorat


1883 - 1908 Masthugg [Oskar Fredrik]
1908 - 1991 Oskar Fredrik

(Indelningen redovisas t.o.m. den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Carl Johans pastorat
Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

(Aktuella uppgifter den 1/1 2020.)
Arkiv

Arkiv


Observera att den gamla odelade Masthuggs församling i arkiven återfinns under Oskar Fredrik, medan Masthuggs församling i arkiven endast omfattar den 1908 bildade församlingen med detta namn. (Se Göteborgs församlingar.)

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Landsarkivet i Göteborg:
· Kyrkoarkiv:
Göteborgs Oskar Fredrik

Digitala bilder


Arkiv Digital:
· Kyrkoböcker m.m.:
Göteborgs Oskar Fredrik

Avskrifter och register


Släktdata:
· Kyrkoboksregister:
Göteborgs Oskar Fredrik
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Föreningen Gamla Masthuggsflickor
Föreningen Gamla Masthuggspojkar
Göteborgsregionens Släktforskare
Vi från Vega

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Masthugg)
Anbytarforum
Om Göteborgs Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost