Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Län och fögderier   >

ALE-VÄTTLE FÖGDERI

Indelningsändringar


Utbröts 1946 ur Kullings fögderi (Ale och Vättle) och Väne fögderi (Fuxerna).

Härader


Ale
Flundre (del: Fuxerna socken)
Vättle

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Ale-Vättle häradsskrivare
Om Göteborgs Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost