Arkivguiden   >   Göteborgs Arkivguide   >   Härader och städer   >

MÖLNDALS STAD

Historik


Fässbergs socken blev 1922 stad med namnet Mölndal.

Församling


Mölndal [Fässberg]

Tingslag (t.o.m. 1951)


Under landsrätt
1922 - 1951 Askims, Hisings och Sävedals tingslag (1922-1951:
                  Askim, Hisings Västre, Hisings Östra, Sävedal och
                  Mölndal; 1935-1951: Malstrand)

Fotnot: Hisings Västre skeppreda och Malstrands stad hör till Båhuslän.

Fögderi (t.o.m. 1951)


1922 - 1945 Göteborg
1946 - 1951 Mölndal

Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Domstolsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Askims, Hisings och Sävedals häradsrätt
Askims, Hisings och Sävedals ägodelningsrätt
Askims, Hisings och Sävedals inskrivningsdomare
Askims, Hisings och Sävedals expropriationsdomstol
Askims m.fl. domsaga

Förvaltningsarkiv


Landsarkivet i Göteborg:
Mölndals stadsstyrelse
Mölndals kommunalborgmästare
Mölndals stadsfiskal
Om Göteborgs Arkivguide: Härader och städer
© Jörgen Tollesson     ·     Epost